ICS 13.060.60; 17.240

ČSN

EN ISO 22125-2

 

75 7640

Červen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Technecium 99 –
Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.