ICS 13.060.60; 17.240

ČSN

EN ISO 9697

 

75 7616

Prosinec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity beta –
Metoda tlusté vrstvy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9697 (75 7616) z prosince 2017.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.