ICS 13.060.70

ČSN

EN 17218

 

75 7787

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských
a brakických vod s použitím sítě

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.