ICS 13.060.60; 13.280

ČSN

EN ISO 10704

 

75 7609

Říjen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové
objemové aktivity beta – Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10704 (75 7609) z února 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.