ICS 13.060.60; 17.240

ČSN

EN ISO 11704

 

75 7608

Srpen 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta – Kapalinová scintilační měřicí metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11704 (75 7608) z února 2016.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.