ICS 13.060.60

ČSN

EN ISO 9696

 

75 7617

Červen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa –
Metoda tlusté vrstvy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.