ICS 93.030

ČSN

EN 16933-2

 

75 6109

Březen 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Odvodňovací systémy vně budov – Navrhování –
Část 2: Hydraulický návrh

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.