ICS 07.100.20

ČSN

EN ISO 13843

 

75 7015

Leden 2018

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV ISO 13843 (75 7015) ze srpna 2002.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.