ICS 13.060.60; 13.280  

ČSN

EN ISO 9697

 

75 7616

Prosinec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity beta v neslaných
vodách – Metoda tlusté vrstvy

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.