ICS 23.040.05; 93.030

ČSN

EN 752

 

75 6110

Listopad 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Odvodňovací systémy vně budov – Vedení kanalizace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 752 (75 6110) z října 2008.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.