ICS 13.060.70

ČSN

EN ISO 10253

 

75 7742

Červen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Zkouška inhibice růstu mořských řas Skeletonema costatum a Phaeodactylum tricornutum

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 10253 (75 7742) z prosince 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.