ICS 91.140.65

ČSN

EN 12897

 

75 5360

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12897 (75 5360) z ledna 2007.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.