ICS 71.100.80

ČSN

EN 938

 

75 5837

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě – Chloritan sodný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 938 (75 5837) z června 2009.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.