ICS 71.100.80

ČSN

EN 12672

 

75 5830

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené
k lidské spotřebě – Manganistan draselný

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12672 (75 5830) z února 2009.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.