ICS 13.030.20

ČSN

EN 16720-1

 

75 8065

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Charakterizace kalů – Fyzikální konzistence –
Část 1: Stanovení tekutosti – Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.