ICS 13.060.50

ČSN

EN ISO 18635 

75 7598

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým
řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách – Metoda plynové chromatografie – hmotnostní spektrometrie (GC-MS)
s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.