ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 627.43:001.4

Schválena: 13.12.1989

Vodní hospodářství
NÁZVOSLOVÍ HYDROTECHNIKY
Jezy

ČSN 75 0123


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Water management. Terminology of weirs

 

Tato norma určuje základní termíny a jejich definice v hydrotechnice, na úseku pevných i pohyblivých jezů.

Některých termínů podle této normy lze využít i pro stupně, konstrukčně podobné pevným jezům.

Všechny termíny v této normě je třeba chápat v souladu s názvem normy jako termíny hydrotechniky. Víceslovné termíny je možno v textu, neohrozí-li to jeho srozumitelnost, přiměřeně zjednodušit.

Termíny jsou řazeny podle věcné příslušnosti a jsou rozděleny do jednotlivých částí normy takto:

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

II. TŘÍDĚNÍ JEZŮ

III. ČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ JEZŮ

 

K českým termínům se uvádějí i termíny slovenské. Abecední rejstříky českých a slovenských termínů jsou uvedeny v příloze normy.

 

I. ZÁKLADNÍ POJMY

 

1    jez                                 vzdouvací stavba přehrazující koryto

     hať                                 toku, výjimečně i údolí, sloužící

                                         k vytvoření zdrže a získání spádu

 

2    stupeň                              příčný objekt v korytě toku vytvářející

     stupeň                              skok v niveletě dna vyšší než

                                         0,3 m; stupni se zmenšuje podélný

                                         sklon dna

 

3    typ jezu                            druh jezu charakterizovaný základním

     typ hate                            stavebním materiálem, konstrukčním

                                         uspořádáním nebo hydraulickou

                                         funkcí


Nahrazuje: ON 73 6513
z 6.2.1979

Účinnost od:
1.3.1991

31241-- Vynechaný text --