ICS 01.040.91; 91.060.50

ČSN

EN 12216

 

74 6024

Červenec 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Okenice, vnější a vnitřní clony – Terminologie,
slovník odborných výrazů a definice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12216 (74 6024) ze srpna 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.