ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 696.14-182.1

16.03.1987

BYTOVÁ JÁDRA

ČSN 74 7110

JK 553 111

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Sanitary Units

 

Tato norma platí pro navrhování, výrobu a zkoušení bytových jader, určených pro bytovou výstavbu do 17 nadzemních podlaží, pro modernizaci bytového fondu a vybrané objekty občanské výstavby pro ubytování.

 

Pro modernizaci bytového fondu se tato norma použije přiměřeně.

 

Tato norma se nevztahuje na bytová jádra vyrobená podle výrobní dokumentace zpracované podle typových podkladů bytových jader schválených před nabytím účinnosti této normy.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Bytové jádro - prefabrikát, popř. sestava prefabrikátů, zahrnující nebo spoluvytvářející prostor pro osobní hygienu (dále jen koupelna), prostor pro umístění záchodové mísy (dále jen záchod), popř. i kuchyňskou sestavu, včetně příslušných technických systémů a zařízení (zdravotních instalací, elektrických rozvodů, větrání a vytápění).

 

2. Instalační prostor - vymezená část prostoru bytového jádra, určená k umístění svislých instalačních rozvodů a svislých odpadů, popř. i větracího systému bytového jádra (popř. instalačního jádra nebo instalačního bloku).

 

3. Instalační rozvody - svislý a vodorovný trubní rozvod studené vody, teplé užitkové vody, cirkulace a plynu (včetně příslušných armatur), odpadní a připojovací kanalizační potrubí.

 

4. Instalační příčka - prefabrikovaná příčková konstrukce s dutinou, v níž jsou umístěny instalační rozvody.


ČSN 74 7110
z 1.10.1966

Účinnost od:
1.1.1988

32672-- Vynechaný text --