ICS 91.120.10

ČSN

EN ISO 6781-3 

73 0327

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provedení budov – Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod –
Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.