ICS 93.020

ČSN

EN 1536+A1 

73 1031

Prosinec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1536 (73 1031) z března 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.