ICS 13.220.50; 91.080.10

ČSN

EN 13381-9 

73 0858

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.