ICS 91.060.40

ČSN

EN 13384-2 

73 4206

Říjen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody –
Část 2: Společné komíny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13384-2+A1 (73 4206) z dubna 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.