ICS 13.220.99

ČSN

EN 15882-2 

73 0856

Červenec 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek
požární odolnosti provozních instalací –
Část 2: Požární klapky

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.