ICS 13.220.50; 91.080.01; 91.100.30

ČSN

EN 13381-5 

73 0858

Leden 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P ENV 13381-5 (73 0858) z března 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.