ICS 13.220.50

ČSN

EN 1366-1 

73 0857

Leden 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací –
Část 1: Vzduchotechnická potrubí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1366-1 (73 0857) z února 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.