ICS 91.040.01

ČSN

EN 16309 

73 0903

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Udržitelnost staveb – Posuzování sociálních vlastností budov – Metodika výpočtu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.