ICS 35.240.99; 91.140.01

ČSN

EN ISO 16484-6 

73 8521

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) –
Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16484-6 (73 8521) ze srpna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.