ICS 35.240.99; 91.140.01; 97.120

ČSN

EN 14908-2 

73 8525

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov – Komunikační protokol –
Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14908-2 (73 8525) z dubna 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.