ICS 83.140.50; 91.060.40

ČSN

EN 14241-1 

73 4214

Květen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Elastomerní těsnění a elastomerní tmely –
Materiálové požadavky a zkušební metody –
Část 1: Těsnění pro komínové vložky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14241-1 (73 4214) z června 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.