ICS 13.220.50; 91.060.10

ČSN

EN 1364-4 

73 0853

Květen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků –
Část 4: Závěsové obvodové stěny – částečná sestava

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1364-4 (73 0853) ze srpna 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.