ICS 13.220.50; 91.080.10

ČSN

EN 13381-8 

73 0858

Srpen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody pro stanovení příspěvku
k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13381-8 (73 0858) z října 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.