ICS 03.220.30; 45.060.20

ČSN

EN 15528+A1 

73 6330

Červenec 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15528 (73 6330) z února 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.