ICS 91.040.10; 97.200.10

ČSN

EN 13200-1 

73 5905

Únor 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zařízení pro diváky –
Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky – Specifikace

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.