ICS 35.240.99; 97.120

ČSN

EN 13321-1 

73 8511

Březen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov – Bytové a domovní elektronické systémy –
Část 1: Požadavky na výrobky a systémy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13321-1 (73 8511) ze srpna 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.