ICS 35.240.99; 91.120.10; 97.120

ČSN

EN 15232 

73 8532  

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15232 (73 8532) z ledna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.