ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.010.20 Září 2011

Stavební zakázky –
Část 7: Účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na plnění cílů zakázky

ČSN
ISO 10845-7

73 0090

Construction procurement – Part 7: Participation of local enterprises and labour in contracts

Marchés de construction – Partie 7: Participation des entreprises et de la main d’oeuvre locales dans les contrats

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 10845-7:2011. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 10845-7:2011. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část ISO 10845 stanovuje základní ukazatele výkonnosti ve formě cílů (CPG) pro účast oslovených lokálních dodavatelů a pracovníků na zakázce. Stanovuje podíly jednotlivých dodavatelů (společností) na plnění ukazatelů v zakázkách na dodávky zboží, poskytování služeb nebo projekčních a stavebních prací. CPG mohou být využity k měření výsledků zakázky v poměru k míře angažovanosti jednotlivých dodavatelů nebo k vytvoření cílové úrovně výkonnosti smluvního partnera, které má v rámci provádění smlouvy dosáhnout nebo kterou má překročit.

Tato část ISO 10845 stanovuje metody, kterými jsou měřeny, kvantifikovány a ověřovány základní (klíčové) ukazatele výkonnosti při plnění smlouvy, kde jsou zapojeni lokální dodavatelé a pracovníci, a to v souladu s dvěma různými strategiemi stanovování cílů: strategie stanovování cílů A a strategie stanovování cílů B.

POZNÁMKA Příloha A obsahuje komentáře ke kapitolám této části ISO 10845. Příloha B poskytuje návod k vytváření dat o stanovování cílů pro dokumenty týkající se zakázek při využití této části ISO 10845. 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN ISO 10845-1 (73 0090)Stavební zakázky – Část 1: Procesy, metody a postupy

ČSN ISO 10845-2 (73 0090)Stavební zakázky – Část 2: Formátování a skladba dokumentace týkající se zakázek

ČSN ISO 10845-3 (73 0090)Stavební zakázky – Část 3: Standardní podmínky veřejného nabídkového řízení

ČSN ISO 10845-4 (73 0090)Stavební zakázky – Část 4: Standardní podmínky pro zadávací řízení veřejných zakázek

ČSN ISO 10845-5 (73 0090)Stavební zakázky – Část 5: Účast oslovených dodavatelů na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-6 (73 0090)Stavební zakázky – Část 6: Účast oslovených účelově založených společností (joint ventures) na plnění cílů zakázky

ČSN ISO 10845-8 (73 0090)Stavební zakázky – Část 8: Účast oslovených pracovníků na plnění cílů zakázky

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., IČ 00015679, Ing. Simon Palupčík, IWE

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.