ICS 91.060.40

ČSN

EN 13384-2+A1 

73 4206

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody –
Část 2: Společné komíny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13384-2 (73 4206) z května 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.