ICS 91.060.40; 91.100.30

ČSN

EN 1858 

73 4209

Prosinec 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Konstrukční díly – Betonové komínové tvárnice

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1858 (73 4209) z března 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.