ICS 35.240.99; 91.040.01; 97.120

ČSN

EN ISO 16484-

73 8521

Srpen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) –
Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16484-6 (73 8521) z června 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.