ICS 07.060; 91.120.10

ČSN

EN ISO 15927-3 

73 0315

Srpen 2009 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelné vlhkostní chování budov – Výpočet a uvádění klimatických dat –
Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.