ICS 35.240.99; 97.120                                                                                                                               ČSN

EN 13321-2

 

 

73 8511

 

 

Březen 2007                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                   

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

 

 

Otevřená datová komunikace v automatizaci,

řízení a správě budov –

Elektronické systémy pro byty a budovy –

Část 2: Komunikace KNXnet/IP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2007

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.