ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.140.99; 91.180                                                                                                                    Červenec 2006

Navrhování, příprava a provádění vnitřních
polymerových omítkových systémů

ČSN 73 3713

                                                                                           idt CEN/TR 15123:2005

 

 

Design, preparation and application of internal polymer plastering systems

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         75507
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 jako technická zpráva (TR) s označením CEN/TR 15123.-- Vynechaný text --