ICS 91.100.30

ČSN

EN 12390-12

 

73 1302

Květen 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení ztvrdlého betonu –
Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci –
Metoda zrychlené karbonatace

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.