ICS 13.220.50; 91.060.20

ČSN P

CEN/TS 16459

 

73 0870

Únor 2020

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Střechy a střešní krytiny vystavené působení vnějšího požáru – Rozšířená aplikace výsledků zkoušek podle CEN/TS 1187

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 16459 (73 0870) z února 2014.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.