ICS 91.080.40

ČSN

EN 13791

 

73 1303

Únor 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Posuzování pevnosti betonu v tlaku v konstrukcích
a v prefabrikovaných betonových dílcích

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13791 (73 1303) z června 2007.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.