ICS 91.060.40

ČSN

EN 13384-2+A1

 

73 4206

Leden 2020

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody –
Část 2: Společné komíny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13384-2 (73 4206) ze září 2016.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.