ICS 91.100.30

ČSN

EN 12504-1

 

73 1303

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení betonu v konstrukcích –
Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12504-1 (73 1303) z října 2009.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.