ICS 91.060.40

ČSN

EN 1443

 

73 4200

Listopad 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komíny – Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1443 (73 4200) ze září 2004.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.