ICS 91.100.60

ČSN

EN ISO 9053-1

 

73 0502

Září 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Akustika – Stanovení odporu proti proudění vzduchu –
Část 1: Metoda statického proudění vzduchu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 29053 (73 0502) z června 1994.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.